VaTloki
Everything me like


POSTED 3 days ago With 346,508 notes × PERMALINK
POSTED 4 days ago With 520,532 notes × PERMALINK
POSTED 3 weeks ago With 1,183 notes × PERMALINK
chudung:

em hỏi tôi “Có thấy nhớ em không” Tôi đáp “chỉ một chút…” và rồi em quay lưng bỏ đi mà ko nghe nốt 2 từ “mỗi ngày” . #chudung on Flickr.
em hỏi tôi “Có thấy nhớ em không” Tôi đáp “chỉ một chút…” và rồi em quay lưng bỏ đi mà ko nghe nốt 2 từ “mỗi ngày” . #chudung
brettfucken:

please
THEME ©