VaTloki
Everything me like


POSTED 2 days ago With 1,164 notes × PERMALINK
chudung:

em hỏi tôi “Có thấy nhớ em không” Tôi đáp “chỉ một chút…” và rồi em quay lưng bỏ đi mà ko nghe nốt 2 từ “mỗi ngày” . #chudung on Flickr.
em hỏi tôi “Có thấy nhớ em không” Tôi đáp “chỉ một chút…” và rồi em quay lưng bỏ đi mà ko nghe nốt 2 từ “mỗi ngày” . #chudung
brettfucken:

please
donicosan:

RAINS
samiiiiiraxo:

💋
THEME ©